Abdijmolen

Naam: Abdij molen, Molen Verschaffel, Molen De Craene

Ligging: Moleneinde 35, 9042 Desteldonk (Gent)
hoek met Nokerstraat, 1,4 km Oost van de kerk, kadasterperceel B 563

Gebouwd: 1448 (hout)

Type: Staakmolen,
Functie: Korenmolen

Beschrijving/geschiedenis:

De houten Korenwindmolen stond nabij de hoek met de Nokerstraat, op 1,4 km ten oosten van de kerk van Desteldonk. Het was een standaardmolen, die In 1448 door de abt van de Gentse Sint-Baafsabdij werd opgericht.

We zien de molen afgebeeld op de Ferranskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen, op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860)

Gazette van Gent, 28 december 1795, Desteldonk - De molen: Verkoping op 29 december In de herberg van de weduwe van Joannes Mussche, ‘aen den meulen tot Desteldonk’.

In de volkstelling van het jaar IV (1796)  is Pierre Roeland (°Desteldonk, 30 april 1763, zoon van Judocus) als molenaar genoteerd.

Vóór 1834 was de molen In het bezit van de welstellende molenaar Leopold Roelandt in Desteldonk.

Eigenaars na 1830:

- In de Legger van de Poppkaart staat in artikel 188 Leopold Roelandt als eigenaar en mulder in Desteldonk
- 1868, erfenis: de erfgenamen (overlijden van Leopold Roelandt)
- 16 juni 1873, verkoop: Emile Verschaffel-Buysse, koopman en later molenaar te Desteldonk (notaris De Rudder -graan(wind)molen met al de draaiende werken, molenberg, rosmolen).

Koopman Emile Verschaffel-Buysse brak de staakmolen af in 1874 en herbouwde hem in 1876 als een stenen bergmolen.

Bronnen:

Gazette van Gent, 28 december 1795, Desteldonk -  De molen: Verkoping.
- Paul Bauters, Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost.Vlaanderen, Gent, Provinciebestuur, 1985.
- Paul Bauters, Oostvlaams molenbestand 1986Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, 25, Gent, 1986.
- Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Tweede aflevering. De arrondissementen Eeklo en Gent, in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, jg. XV, 1961, deel 2, Gent, 1962.
- Herman Holemans, Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 2. Gemeenten D­-E, Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 1998.
- Daniel Van Acker, Michiel HendryckxLangs het Kanaal, 1982.
- Lieven Denewet, Ongevallen met Vlaamse molens, deel 12, in: Vlaamse Molens, jg. IV, 2010, nr. 3.

Geolocatie
51.122429, 3.800494
Locatie
Moleneinde 35, 9042 Desteldonk
Status
actueel
Toegankelijkheid

Er is het toponiem Molenheide die op de Poppkaart staat en de straat ten noorden van de abdijmolen heet Moleneinde.