Stadsmolen

Houten windmolen van omstreeks 1650 stond op perceelnummer B 384 aan de Sint-Elooistraat te Zeveneken.

De Stadsmolen van Zeveneken was een houten Korenwindmolen aan de westzijde van de Sint-Elooistraat  op 500 meter ten zuiden van de kerk. Hij wordt vermeld op de Poppkaart als Stad Molen.

Die naam kreeg hij omdat hij gebouwd werd in de wijk stadt.

- Vóór 1668: Joos Paelinck (zoon van Pieter) mulder
- tot 1689 was Guilliame Paelinck zoon van Pieter, mulder samen met Matheus Raes, die gehuwd was met Amelberga Paelinck dochter van Pieter)
- 1693: Matheus Raes was alleen mulder tot zijn overlijden op 2 februari 1696
- 1696: Weduwe Raes, Amelberghe Paelinck († 11 augustus 1728, 75 j. oud) 2de huwelijk met Gasparis Luyckx († 15 mei 1717, 48 j.) de mulder
- 1 mei 1714 eigendom van Jozef Van der Swaelmen
- 1 september 1714 verkoop van de molen aan de prochie
- 1729 eigenaar Weduwe Guilliame Paelinck en Gilles Van Driessche
- 1764 Joseph Paelinck en Guilliame Cornelis
- 1767 Joseph Paelinck alleen.
- Later was de zoon Petrus Livinus Paelinck (†19 maart 1821) de molenaar die gehuwd was met Dorothée Van Driessche.
- ...

- Vanaf 19 maart 1821 was weduwe Paelinck-Van Driessche Livinus, Dorothée, de eigenares en molenarin van Zeveneken. Vanaf 24 augustus 1848 waren Paelinck Victor en Jacobus de molenaars van Zeveneken door de erfenis na de dood van de weduwe Paelinck-Van Driessche Livinus, Dorothée. In 1856 werd de molen verkocht aan De Geest-De Lausnay Auguste die er de molenaar werd.
- Toen de legger van het kadasterplan Popp werd samengesteld voor Zeveneken was Degeest Augustus de molenaar.
- Na de dood van Auguste De Geest (1879) was het van de weduwe De Geest-Delausnay en de kinderen.
- 1905 - erfenis aan Alfons Haemers-De Geest, onderwijzer, Zeveneken, vrouw Emma De Lausnay-De Geest Emiel, molenaar, Zeveneken, vrouw Maria
- 1906 - verkoop en verdeling aan Emiel De Lausnay-De Geest, molenaar, Zeveneken.
- 1911 - verkoop : art. 1139/1 an Lievinus Schnick-Meerschaut, die de laatste molenaar was. Hij liet de molen draaien tot het einde van WO II.
- Op donderdag 5 juli 1951 werd de Stadsmolen gesloopt.
- 1953 - erfenis: de wed. en kinderen
- 1953 volgde de totale afbraak.

Bronnen:

- Jozef De Roover, De Stadsmolen te Zeveneken, Jaarboek 47, 2010, p. 249-260
- Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen, Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, 1961, p. 184-185.
- www. https://www.molenechos.org/
- Legger van de Poppkaart van Zeveneken.

 

Geolocatie
51.103537639671, 3.8981055960829
Locatie
Hoek Sint-Elooistraat en Stadsmolenstraat
Status
historisch