Zaffelare

Siermolen Geetcot

In 1978 werd in het jaar van het dorp, ter herinnering aan de Geetcotmolen een houten miniatuurmolentje geplaatst op het driehoekig pleintje rechts van de Lindestraat nr. 1 nabij de vierweegse. Aan de top is een windwijzer met een geit om te verwijzen naar de Geetcotmolen.

 

Geetcot Rosmolen

De Getecot Rosmolen stand naast de Getecotmolen  in de Lindestraat (die straat heette voorheen de Geetkotstraat) nr. 30 tegenover de Doornzelestraat van Lochristi.

In het artikel 388 van de legger van de Poppkaart wordt Walraeve Jan-Francis aangeduid als eigenaar van de Getecotmolen en de Rosmolen op het perceel H 65.

Een rosmolen wordt meestal slecht gebruikt bij windarme perioden en meestal aangedreven door een paard of ezel.

Rosmolen Dupont C 418

In artikel 184 in de legger van de Poppkaart van Zaffelare is Jan Dupont, geneesheer te Zaffelare, de eigenaar van de Oliepaardemolen op perceel C 418 bis.

Dorpsmolen

Houten Korenwindmolen in de Molenstraat te Zaffelare.
Gemeente Zaffelare, Sectie F, nr. 8 - art. 107, Buylkensmolen
Vermoedelijk de oudste molen in Zaffelare.

De Clercqsmolen

De Clercqsmolen

Die houten korenwind- en rosmolen is genoemd naar de eigenaar de familie De Clercq

Gemeente ZAFFELARE, Sectie F, nr. 630 - art. 139 

Oude Veldstraat

Vóór 1830: eigendom van Victor en Jan De Clercq, molenaar, Zaffelare

Siermolen

In 1978 werd ter gelegenheid van het jaar van het dorp, ter herinnering aan de Getekotmolen een houten miniatuurmolentje geplaatst op het driehoekig pleintje rechts van de Lindestraat nr. 1 nabij de vierweegse.

Getekotmolen

De Getekotmolen was een houten staakmolen op teerlingen die ten westen stond van de Geetkotmolenhoeve in de Lindestraat (die straat heette voorheen de Geetkotstraat) nr. 30 tegenover de Doornzelestraat van Lochristi.

De eerste molen werd hier vóór 1458  gebouwd, maar werd vernield tijdens de godsdienstoorlogen op het einde van de 16de eeuw. In 1883 kwam op het perceel 64 een andere molen staan. Op het perceel 65 van de sectie H kwam een Rosmolen te staan om in de windstille periodes te gebruiken.

Gevelkapel Maria met kind

Op de hoek van de Nerenhoek met de Rechtstraat was er in het begin van de 20ste eeuw hoog in de gevel van het hoekhuis een kapelletje met een beeld van Maria met kind.Vijftig jaar later was het er nog steeds.

Heden is de gevel gerestaureerd en is er van de kapel niets meer te zien.

 

 

Ommegangkapel - Statie 9

Langs de Kapelstraat aan het huis nr. 32 staat de ommegangkapel-Statie 9, ten tijde van pastoor Stocquart geschonken door Thérèsia Van Poucke en haar schoonbroer Benedictus Van Laere.