Beervelde

Vlakbeeldje Maria en Kind

Aan de gevek van het huis nr. 15 in de Tollekenswegel is er boven de voordeur een ceramieken vlakbeeld van een Maria met Kind aangebracht.

Vlakbeeld Maria

In de Tollekenswegel is er een vlakbeeldje van Maria boven de voordeur van de bloemisterij Bracke.

Mariakapelletje

In de gevel van het huis aan de Toleindestraat nr. 124 is er een kapelletje met een beeltenis van Maria. Volgens de huidige eigenaar is het huis minstens 80 jaar en was het kapelletje op de gevel toen hij het huis kocht.

Mariakapel op school

In de tuin van de vrije school in de Kloosterstraat stond een kapel.
Die was gelukkig nog te zien op een klasfoto van Erik De Groote.

Sint-Danielkerk

De oorspronkelijke kapel gesticht begin 14de eeuw, zou circa 1600 vervangen zijn door een nieuw bedehuis waarvan alleen de gotische toren bewaard bleef. Bij de vergrotingswerken van het kerkgebouw in 1728 en 1824 bleef telkens de oude toren behouden.
Tot 1809 bleef het bedehuis een succursale van de kerk van Destelbergen, van dan af zelfstandige parochiekerk.
In 1927 werd de kerk gesloopt met uitzondering opnieuw van de toren waarachter een nieuwe neogotische kerk werd opgericht (1928) naar ontwerp van architect Henri Valcke.

Heilig Hartkapel

De voormalige pastorij met een Heilig Hartbeeld boven de deur.
Het gebouw wordt nu door de gemeente als bibliotheek gebruikt en vond iemand het nodig om het H. Hart beeld uit het zicht te onttrokken door er een paneel voor te monteren.

Calvariekapel

Toen in 1930 het kerkhof van Beervelde werd vergroot, werd ook die Calvariekapel geplaatst op het graf van de pastoor.

Calvarie

Tot in 1988 was er op het midden van het kruispunt van de Brandstraat, Parochiedreef en Brandstraat een calvarie met een kruis.
Speciaal voor de processie werd door die twee heren een zandtapijt gemaakt die door niemand mocht betreden worden, behalve de pastoor die dan verplicht werd om tijdens die dienst door dit zandtapijt te gaan.

Mariakapelletje

Stijlkapel met een beeld van Maria met kind aan de ingang van de firma Cocquyt A. op hun oprit aan de Toleindestraat 115.