Lochristi

Maria en Kind

Aan de gevel van de pastorie, in gebruik sedert 1872, hangt links van de voordeur een beschadigd kapelletje met een beeltenis van Maria en Kind. Aan de rechterkant hangt een gedenkplaat voor Z.E.H. Victor Vanderscheuren, aangebracht 50 jaar na zijn overlijden.

Mariakapelletje

Aan het poortgebouw van de omwalde hoeve Wispelaere goed was er in 1981 nog een houten Mariakapelletje aan de rechterzijde van de ingangspoort te zien.

Calvarie

Op de hoek van de Persijzerstraat en de Hoekstraat stond sedert 5 juni 1987 een nieuw Christusbeeld aan het kruis tegen een uitgesneden houten bord onder een zadeldak voor enkele populieren. Dat laatste Christusbeeld is gemaakt door de Poolse beeldhouwer Berdyszak Jozef.
Helaas bemerken we nu dat het Calvarie met het kruis verdwenen is. We hebben een foto van de 2 laatste kruisen met Onze-Lieve Heer van op die plaats.

Mariakapel

Deze hoeve was tot enige tijd terug eigendom van de familie Praet, een vrome familie en grote Mariavereerders.
De huidige bewoners behielden het Mariakapelletje achter het rood geverfde hekken.

De Sint-Antoniuskapel

De bakstenen van de Sint-Antoniuskapel in de Dorpsstraat vermelden het bouwjaar 1870. In die tijd was de Dorpsstraat slechts één rijstrook breed en stond het kapelletje dus aan de kant van de weg. Bij het verbreden liet men de kapel ongemoeid, maar werd een tweede rijstrook aan de andere kant aangelegd.

Calvarie

Calvarie met Kruis-Lieve-Heer aan de kerk van Lochristi 

Mariagrot

Deze grot met Mariabeeld stond reeds in de hof van het pensionaat Sint-Joseph voor Dames gelegen langs de Antwerpse steenweg nabij het dorp. Het is nu de Vrije Basisschool Sint-Jozef en de grot is er nog steeds aanwezig.

Mariakapelletje

Op het einde van de jaren 1980 bezorgde oud-burgemeester en ere-voorzitter van het wijkcomité ’t Kasseitje, dit kapelletje aan deze wijk. Het grondig gerestaureerde kapelletje stond oorspronkelijk aan de kapel van Lobos.

Ave Mariakapel

Die staakkapel met de beeltenis van Maria met kind is te vinden langs de Braamstraat aan het rondpunt met o.a. de Hijftestraat. Het heeft het opschriftl 'Ave Maria' in de geveltop.
Het heeft ook al aan de Hijftestraat gestaan.
Het is even weg geweest, maar is na herstelling teruggeplaatst.