Oostakker

Rosmolen Van Bouchaute

Volgens artikel 77 van de legger van de Poppkaart is Weduwe +Van Bouchaute ook eigenares van de Rosmolen op het perceelnummer D 224 in Oostakker naast de Veldmolen (na 1900 P 224 Gent). Dit was ongeveer aan de  Geeraard Van den Daelelaan (nr. 25) Gent ten oosten van Sifferdok op de Schootkouter.

Door de vele havenwerken is de locatie niet meer juist weer te geven.

De Rosmolen die gebruikt werd tijdens de windstille periodes staaat effectief op de Poppkaart aangeduid.

Windmolen Sorgeloose

Molen Sorgeloose, zo genoemd naar de laatste molenaar Petrus Sorgeloose, was een stenen graan- en oliewindmolen, sectie D nr. 127, op een molenberg, sectie D nr. 126, aan de noordzijde van de Kleemstraat, ter hoogte van het appartementenblok met de huisnummers 11-17. In artikel 1460 in de legger van de Poppkaart staat Sorgeloose Petrus als eigenaar aangeduid.

Molen Vossaert

De Molen Vossaert of Molen Audenaert (genoemd naar de uitbaters) was een stenen bergmolen aan de noordzijde van de Kleemstraat nr. 51. Het molenaarshuis was tegen de straat op nr. 49.

De molen werd in 1856 opgericht door de gebroeders Lieven en Eustache Vossaert, molenaars en olieslagers te Oostakker, als graan en oliemolen. Doch in 1864 werd hij omschreven als een graan en cichorijemolen. Later werd de molen enkel als graanmolen gebruikt.

Molen Vossaert

Die molen heeft op diverse plaatsen gestaan, het was de eigenaar, Martinus de Loweny, die op 14 mei 1725 de toestemming kreeg om de molen  te verplaatsen naar Oostakker-Meulestedekouter, op het perceel D 441 waar hij ingericht was als oliemolen. De molen stond er aan de noordzijde van de vroegere Hoogstraat, aan de oostzijde van de spoorweg Gent-Dampoort naar Eeklo. Op de kaart hierboven is het de molen aan de rechterkant van de detailfoto.

Rosmolen Verbrugge

Op de hoek van de Meeuwstraat en de Windmolenstraat was er naast de Paardenkerkhofmolen op het perceel 422 een rosmolen geplaatst door de molenaar Verbrugge André. Hij wordt vernoemd in de legger van de Poppkaart en staat erop getekend.

De Paardenkerkhofmolen

De Paardenkerkhofmolen was een houten korenwindmolen die op de Meulestedekouter te Oostakker, op de hoek van de huidige Meeuwstraat (noordzijde) en Windmolenstraat (westzijde) op een molenberg op het perceel D 421.
In 1900 werd het perceel, waarop de toen al verdwenen molen stond, overgeheveld van Oostakker naar Gent.

De Rosmolen aan de krijtemolen

De molenaar toen was Petrus Raes, gehuwd met Verdurmen Anna. Petrus Raes is gestorven op 19 maart 1794.
De erfgenamen verkochten in 1794 de Molenberg met de krijtemolen en de erbij staande rosmolen.

Krijtemolen

Naam: Krijtemolen, Kreitemolen, Kreytemolen

Hollenaarstraat 50, 9041 Oostakker (Gent) zuidzijde Meerakker

2,4 km Z O van de kerk
kadaster: Sectie B perceel 1380, art. 89 (Art. 1448 in Oostakker legger Poppkaart)

Type: Staakmolen met open voet
Functie: Korenmolen

Gebouwd: vóór 1775
Verdwenen: 1929, sloop

De Veldmolen

Namen: De Veldtmeulen, de Veldmolen, Molen Van Bouchaute en Molen Van der Sypt

Ligging: Geeraard Van den Daelelaan (nr. 25) Gent ten oosten van Sifferdok op de Schootkouter op het perceelnummer D 226 in Oostakker met art. 77. (na 1900 P 226 Gent)