Kapel Franciscus van Assisiën

Rechts naast het poortje van het huis Franciscus van Assisiën bevindt zich een kapelletje met een bas-reliëf met de beeltenis van de Heilige Franciscus van Assisie. De beeltenis is moeilijk te zien omwille van het rasterwerk.

Franciscus is geboren rond 1181 in Assisi en gestorven op 3 oktober 1226 in Assisi. Zij feestdag werd vastgelegd op 4 oktober.  Hij is de stichter van de franciscanenorde en werd een invloedrijke heilige van de armoedebeweging in de kerk en het kloosterleven.Hij is patroon van onder andere de dierenbescherming, De Katholieke actie, sociale arbeid en van het leefmilieu.

Geolocatie
51.05776712081, 3.7483329197858
Locatie
Groot Begijnhof 88
Status
actueel