Kapelletje Heilige Dominicus

Boven het poortje van het convent Ten Hove bevindt zich een kapelletje met een beeldje van de Heilige Dominicus.

Dominicus Guzmán is de stichter van de dominicanen.

Dominicus Guzmán is geboren in 1170 en gestorven in Belogna op 6 augustus 1221. Zijn naamdag is echter op 8 augustus.
Hij stichtte een orden voor de prediking, vandaar dat de broeders Dominicanen ook bekend zijn als de predikbroeders.

Er waren ook meestal Dominicanen in de begijnhoven.

Een originele, herbouwde grot werd in 2010 tijdens de restauratie van het convent Ten Hove jammerlijk genoeg afgebroken. Het beeld uit de grot is bewaard in het Groothuis.

Geolocatie
51.056007723472, 3.7474833637844
Locatie
Groot Begijnhof 31
Status
actueel
Toegankelijkheid

Is te zien van op de openbare eg.