Sint-Amanduskapel

De kapel is toegewijd aan de heilige Amandus.

Bij restauratiewerken in 1966 stootte men op een trede van een vroegere kapel, mogelijk uit de tweede helft van de 14e eeuw. Dit oudste gebedshuis verdween in de periode tussen 1469 en 1568. Het zou de kapel zijn geweest van het hof van Zingem, een vroegmiddeleeuwse abdijhoeve en zeer oude woonkern (6de-7de eeuw) van Sint-Amandsberg die verdween in de 17de eeuw.

De huidige barokke kapel uit 1720-1721 werd gebouwd in opdracht van de Gentse bisschop Philips Erard van der Noot op de hoogste en enige duinheuvel van Sint-Amandsberg. Het gebedshuis heeft één beuk onder een leien dak met een kleine dakruiter (restauratie door architect Adrien Bressers). Tijdens de herstellingen verving men de Balegemse steen door witte Franse steen. Aan de zuidzijde is de klokgevel afgelijnd door een gelede architraaf met driehoekig fronton en een top die eindigt met voluten. De poort heeft de vorm van een rondboog, gesteund door neuten en imposten. Boven het steekboogvenster ziet men een gevelsteen met het gebeeldhouwd blazoen van bisschop van der Noot met zijn leuze Respice Finem wat betekend: Denk aan het einde.

Het interieur doet al geruime tijd dienst als tentoonstellingsruimte. De kapel is sinds 1942 erkend als monument en maakt samen met het kerkhof Campo Santo deel uit van een beschermd stadsgezicht.
Na de laatste restauratie werd de kapel opnieuw heropend in april 2018.

Geolocatie
51.062764, 3.749709
Locatie
Ligging op de Kapelleberg achter het oud-gemeentehuis.
Status
actueel
Toegankelijkheid

Is te zien van op de openbare weg. De kapel wordt nu gebruikt voor onder andere tentoonstellingen.