Lochristi

Mariakapelletje

Aan de hoek van de Nieusstraat en de Stationsstraat aan de kant van de Nieuwstraat is er een Mariakapelletje gemetseld in de gevel boven de deur.

Gevelkapel met Maria en Kind

Aan de hoek van de Antwerpste steenweg en de Begoniastraat inr Lochristi is er in de zijgevel langs de Begoniastraat een in de gevel een gemetst Mariakapelletje met het beeld van een Maria met Kind.

Er staat geschreven: OLVr van Vlaanderen bvo

Rosmolen Wille

Naast de windmolen van Wille was er op kadasterperceel A1300 een Rosmolen opgericht.
Een rosmolen die door een dier of mensen wordt aangedreven noemt men ook een bloedmolen.
De Rosmolen werd vooral gebruikt bij windstille perioden.

De Rosmolen was meer aan Kapellekensstraat gelegen die vroeger de Achtermolenstraet heette.

Molen Wille

Molen Wille of Molen Van Laere was een houten korenwindmolen aan de westzijde van de Schoolstraat (vroeger Molenstraat), zijde Kapelleken, op een halve kilometer ten westen van de kerk van Lochristi.

De molen was opgericht op het kadasterperceel A1299.

Hij staat aangeduid op de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen.

Ernaast was er op kadasterperceel A1300 een Rosmolen opgericht.

Bunderrosmolen

Naast de Bundermolen was er ook een rosmolen opgericht om bij windarme perioden toch te kunnen werken.

Volgens artikel 847 van de legger van de Poppkaart was de molenaar Naudts en de eigenaar van en was de rosmolen gelegen op het perceel A 533.

Enkele jaren nadat de molenaar Theophiel Middernacht eigenaar werd van de Bundermolen en de rosmolen, werd die rosmolen in 1882 afgebroken.

Bundermolen

Er zijn verschillende namen voor die molen: Bundermolen, Hyftemolen en Molen van Middernacht.

Op de kaart van Ferraris heet die molen de Hyftemolen. De molen is ook getekend op de Vandermaelenkaart.

De windmolen is opgericht op het perceel A 532, ernaast werd op perceel A533 een rosmolen opgericht. Het perceel heeft heden als adres: Koning Albertlaan 170, 9080 Lochristi, noordzijde, nabij hoek Bunder, Hijfte.

Eigenaars:

Rosmolen Steens

Op het perceel B155, ten noorden van de houten korenmolen, op de hoek van de Oude Veldstraat en de Slagmanstraat, werd een rosmolen gebouwd om te kunnen malen tijdens de windstille periodes.

Molen Steens

De Lindemolen staat op het perceel B154 op Lochristi, ten zuiden van de Oude Veldstraat en ten westen van de Slagmanstraat.

De staakmolen werd in 1643, met toestemming van de bisschop van Gent opgericht.
Naast de windmolen (op perceel B154) stond een rosmolen (op perceel B155) om ook in windstille periodes te kunnen malen.

Eigenaars:

Maria en Kind kapelletje

Aan het huis nr. 58 in de Hyftestraat hangt er aan de linkerkant van de voordeur een gevelkapelletje van Maria en Kind.

Mariakapelletje

Aan de rechterkant van het poortgebouw van het Wispelaere Goed was er een Mariakapelletje, zeker tot in de jaren 1970, toen die foto gemaakt werd voor een artikel in het Jaarboek 8 van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Het poortgebouw is nog steeds voor de boerderij van Pynaert met adres Rostijnenstraat nr. 61 te Lochristi, doch het Mariakapelletje is ondertussen verdwenen.